CURSO BÁSICO DE LENGUA RAPANUI
HĀPĪ I TE RE'O RAPANUI

A cura de: Viki Haoa Cardinali

diccionario para niños biblioteca

Figuras y cuerpos geométricos
Hakari pararaha 'e hakari ī


 
Cuadrado Po-poto tika
Rectángulo Poto roa
Triángulo Taimana
Círculo Taka-taka
Trapecio Tai-taimana
Rombo Po-poto tahi taimana
Romboide Ono taimana, hitu taimana, va'u taimana
Cubo Hakari 'ariŋa tahi
Esfera viri ~ viri
Paralelepípedo Hakari 'ariŋa ora
Pirámide Hakari taimana moko
Cilindro Hakari 'ohu
Cono Hakari 'ohu moko


Copyright © 2005 Logos Group. webmaster@logos.net